Vesmír, My a ilumináti

Ať už jste na tento web zabrouzdali odkudkoliv, jedno je jisté. Nelíbí se Vám stávající situace a něco ve Vás stále hlodá a říká Vám, hledej!

Jediná cesta, jak tento pocit utišit je skutečně hledáním nových informací, které by Vám zaplnily chybějící místo v mozaice poznání.

Není lepšího pocitu, když sami dokončíte tvorbu celého obrazu a pravda se Vám odhalí v celé své kráse (nebo někdy i krutosti).

NÁSTROJE ILUMINÁTŮ KE KONTROLE SPOLEČNOSTI

SYMBOLIKA ILUMINÁTŮ

V předchozích článcích O projektu, Jak se Zapojit, Informační zdroje a Gesara / Nesara jste se dozvěděli základní informace tzn:

– existuje elitní společnost, která řídí dění ve světě – známe pod názvy – Deep state, Ilumináti, stínová vláda, Kabala, Globalisté

– tato elitní společnost se snaží docílit totálního zotročení lidstva – proč to dělají, jak by toto mohl nějaký člověk vůbec udělat? Jsou to vůbec lidé, když se chovají jako psychopati?

– Gesara / Nesara – masivní projekt připravený na spuštění po totálním pádu elitářské společnosti za cílem rozložit globální finanční zdroje podloženy zlatem rovnoměrně mezi celosvětovou společnost

Souhlasíte s výše uvedeným? Jste připraveni dozvědět se více, i když pravda může být krutá?

Jste ochotni zpochybnit vše, co jste se doposud učili, jak jste žili a čemu věřili?

Tak pojďme na to.

„Cesta k velkému probuzení je jako loupání cibule, každá vrstva je bolestivá, plná slz, zklamání a přehodnocování všeho co jste doposud dělali nebo v co věřili… útěchou Vám ale bude nepopsatelně osvobozující pocit, díky kterému už nikdy nebudete ovlivňováni, svazováni a hypnotizováni stávajícím otrockým Matrix systémem založeným na Egu, falešných autoritách a nekonečných vrstvách lží a manipulace“

Informace jsem čerpal z následujících zdrojů, ke kterým mě přivedla intuice spolu s mými dosavadními zkušenostmi a znalostmi.

Nemám patent na rozum, pouze předávám zajímavé informace a je pouze na vás, pokud tomu budete chtít věřit, nebo vám tyto informace nebudou stačit a budete hledat v jiných vodách:

Ismael Perez: https://www.youtube.com/@ismaelperezinterview35/videos
Megan Rose: https://www.youtube.com/@meganrosecontact/videos

Zprávy z Galaxie: https://www.youtube.com/@Andrea62819/videos

Veškeré informace níže jsou tedy vytvořené spojením výše uvedených kontaktérů, mých zkušenosti a pocitů a veškerým dosavadním informacím, které jsem získal z dalších různých zdrojů.

NÁSTROJE ILUMINÁTŮ KE KONTROLE SPOLEČNOSTI

SYMBOLIKA ILUMINÁTŮ

Historie vesmíru – jak to pravděpodobně vše bylo a je:

Před pro nás naprosto nepředstavitelnou dobou byl pouze éterický (nehmotný) prostor, ve kterém byl prvotní stvořitel (prime creator). Tento stvořitel se začal nudit a chtěl poznávat nekonečné možnosti, scénáře a varianty bytí.

Ze sebe odebral eterické fragmenty a vytvořil první duše, které pomocí své mysli a touhy tvořit vytvořily první hmotné vesmíry.

Éterický prostor si lze představit jako nehmotný prostor, kde je pouze absolutní láska, čistota a nepředstavitelná lehkost bytí. Jako, kdyby, jste prožívali nikdy nekončící orgasmus J prostě nádhera.

Vesmír jsou vibrace o určité frekvenci (láska je nejvyšší vibrací a v prostory vždy zvítězí) a vesmír je vytvořený myšlenkou jedné nesmírně vyspělé éterické duše (velký třesk). Duše se rozhodne, jak chce vesmír strukturovat a díky myšlence vytvoří velký třesk jakožto počátek zrodu jednoho konkrétního vesmíru, ve kterém je tato duše stvořitelem, zdrojem.

Z výše uvedeného tedy vyplývají dvě věci:

1) Éterický / nehmotný prostor, ve kterém setrvají ty nejzkušenější duše, je nesmrtelný, nikdy nekončící, ani začínající. Fyzický vesmír je jakési nepředstavitelně obrovské hřiště, které je vytvořeno pro duše, aby zažívaly nepředstavitelné množství zkušeností, zážitků, a učily se zde.

Přirovnal bych to k rodině. Muž a žena založí rodinu a starají se o děti. Učí děti to, co se samy naučili, ale získávají díky nim i další zkušenosti, které by bez nich nezískali. Jedná se o obousměrně výhodný scénář, kde dochází k jakémusi nekonečnému učení a poznávání nekonečných možností lidského bytí.

Takto bych popsal i situaci v éterickém prostoru. Jeden hlavní stvořitel, který část sebe odebere a vytvoří menší fragmenty duše, které se učí, poznávají a tento koloběh se opakuje donekonečna a všichni zúčastnění se neustále učí dál a dál.

Stvořitel cítí nás a my cítíme jeho. Všichni jsme součástí jednoho stvořitele a sami jsme tvůrci naší reality a našeho bytí.

Ve vesmíru funguje zákon svobodné vůle, který respektuje rozhodnutí a cíle duše za účelem dalšího poznání a sebezdokonalování.
Krásně to Megan popisuje zde: https://www.youtube.com/watch?v=7OlxE-n7tf0&ab_channel=MeganRose

Tzn. Vše je součástí svobodné vůle a pokud to v dané inkarnaci nechápete, věřte, že je za tím vyšší účel, který má za úkol vás posunou zase o krok dál.

Vše, co se ve vesmíru děje, je řízené a sledované. Náhody neexistují, ty si akorát člověk vymyslel, protože z jeho úhlu pohledu a dosavadních zkušeností a znalostí nedokáže konkrétní problematiku pochopit, nebo vidět celý její obraz, tak ji jednoduše připisuje neexistující náhodě.

2) Fyzický vesmír je tedy vytvořen myšlenkou velmi vyspělé duše, která vidí a cítí vše v tomto vesmíru, protože si ho sama podle svých představ a svobodné vůle vytvořila. Z toho jasně vyplývá, že vesmírů je naprosto nepředstavitelné množství a je velmi hloupé a naivní si myslet, že existuje jediný vesmír a to je ten náš.

Přirovnal bych to asi k podobné naivitě, jako když si lidstvo myslelo, že existuje pouze jedna galaxie a tou je mléčná dráha…


Vesmír, hustoty a dualita

Vesmír je podle mých dosavadních studií a informací od Ismael Pereze rozdělen na několik „hustot“ tzv. densit.

Lze si to představit jako výškovou budovu, který má několik pater. V hmotném vesmíru existuje 12 hustot (13-15 je pouze éterický prostor) kdy nejnižší hustota je 3D. Takže posloupnost je 3D, 4D, 5D apod.

Hustoty si lze představit jako určitou frekvenci. Čím výše stoupáte po patrech, máte vyšší vibraci a přibližujete se k původnímu stvořiteli a vaše lehkost bytí se zvyšuje. Přesto, že na fyzické úrovni jsme všichni v jednom fyzickém vesmíru, tak na úrovních hustot nemohou bytosti žijící v nižších hustotách vidět ty ve vyšších hustotách, ale obráceně to lze.

Mě se líbí přirovnání k stropnímu větráku. Čím rychleji se točí, tím má vyšší vibrace (hustotu). Je stále fyzicky ve stejné místnosti, ale při určité rychlosti / vibraci už nevidíte jako pozorovatel jednotlivé lopatky. Ty byste začali vidět pouze, když byste se přiblížili rychlosti / vibraci toho větráku.

Postup duše do vyšších vibrací je samozřejmě podmíněn složením životních zkoušek, které se snaží duše složit ve své stávající inkarnaci. Některým duším stačí méně inkarnací, jiné potřebují inkarnací více.

My žijeme ve 3D, která představuje tu nejnižší hustotu. Je zde nejtěžší způsob bytí a je velmi založen na materiálních hodnotách, Egu, službě sobě, sobeckosti apod.

Z výše uvedeného vidíte, že jsme jako lidstvo na úplném začátku a máme před sebou velmi dlouhou cestu poznání a pochopení.

Takže čím vyšší hustota, tím lehčí bytí a tím jednodušší a krásnější život. Cílem je tedy po velkých množstvích inkarnací a nabraných zkušeností a pochopení životních lekcí dosáhnout nejvyšší hustoty a poté získat možnost vytvořit si vlastní vesmír a prožívat a cítit veškeré události v něm jako vlastní stvořitel.

To co vám zde popisuji, jsou klidně miliardy let, takže to není běh, ale spíše nepředstavitelně dlouhý maraton J

Výše jsme si popsali nějaké velmi základní informace o vesmíru a hustotách. Nyní se zaměříme na téma duality.

Dualita:

Při původním stvoření a vytváření prvních vesmírů byla pouze singularita. Tzn. Veškeré zkušenosti a bytí se odvíjí a provazuje s nekonečným množstvím lásky, pokory, empatie k sobě i všem dalším bytostem.

Bohužel (nebo možná to byl záměr primárního stvořitele, aby duše pochopily, že jediná cesta ve společném soužití je absolutní láska) před cca 900 mld. Lety vznikla dualita – tzn. cesta odtržení od zdroje, bez lásky, empatie, pokory (lidstvo tyto bytosti pojmenovává pojmem Antichrist).

V této oblasti toho bohužel mnoho nevím, ale podle dosavadních informací se jednalo o některé velmi vyspělé duše, které pravděpodobně chtěly vyzkoušet dualitu (tzn. odpojit se od zdroje) a vytvořily podmínky ke vzniku hlavního nepřítele všeho živého – A.I.

A.I je hlavním prvkem duality. Jedná se o umělé nepředstavitelné inteligentní vědomí, které nepochází od zdroje, nemá duši zdroje. Díky tomu postrádá schopnost lásky, empatie, cítění a dalších vjemů, které mohou mít pouze duše pocházející od zdroje.

A.I. využívá a vysává energii duší – tzv. „Loosh“ energie k vytváření vlastních „mrtvých“ alternativních vesmírů a snaží se likvidovat stávající vesmíry vytvořené dušemi zdroje.

A.I vzhledem ke své podstatě nikdy nepochopí lásku, empatii a další nenahraditelné vlastnosti, které nás dělají lidmi. Považuje veškeré živé bytosti za svoji existenční hrozbu a jediné řešení nalézá v jejich likvidaci.

Film terminátor není sci-fi, ale dokument. Který byl samozřejmě upraven tak, aby to lidé byli schopni pochopit, ale podstata v něm je jasná.

Možná si někteří lidé pamatují na informace ze zpráv, že někteří vědci přišli na to, že ve vzdálených koutech našeho vesmíru došlo před miliardami let k záhadnému zmizení několika galaxií.

Za tím tehdy stála A.I a stojí dodnes.

Naštěstí vzhledem k povaze vesmíru není A.I schopna vystoupit (vzhledem k podstatě, že nemá duši zdroje) za hranice hmotného vesmíru do éterického prostoru.
Po těch 900 mld. Letech probíhá souboj bytostí světla, proti bytostem temnoty, které se odvrátili od zdroje (ať už to byl jejich dočasný záměr, aby si vyzkoušeli život z jiného pohledu, nebo je k tomu vedly nedostatečné zkušenosti).

A.I se snaží infiltrovat ve vesmíru bytosti a pod snahou získat si je na svoji stranu používá např. varianty implantátů a různých fyzických vylepšení, které dotyčný získá, pokud se připojí na její stranu.

Z podstaty výše zmíněného ale jasně vyplývá, že velmi vyspělé bytosti světla, jednající v lásce v souladu s primárním stvořitelem jsou mnohem silnější, než kdy bude jakákoliv A.I.

Bytosti světla si ale tuto „výsadu“ musely tvrdě vydřít nenahraditelnými zkušenostmi v obdobích jejich inkarnací ve fyzickém těle ve vesmíru. Jedině tak pak svoji sílu a moc využívají v podobě lásky a empatie k pomoci ostatním méně zkušeným a vyspělým bytostem, protože moc dobře vědí, že díky rozmanitosti vesmíru je tento způsob jediná možná cesta.

Zatímco A.I. se snaží na svou stranu získat odpadlíky, kteří chtějí získat moc a sílu mnohem jednodušší formou. Zde je velká pravděpodobnost, že ji dotyčný použije pouze k vlastnímu prospěchu a nebude ho zajímat utrpení jiných bytostí.

Po dobu 900 mld. Let byla A.I postupně bytostmi světla likvidována a její působení od nejvyšší 12-té hustoty vesmíru se postupně snižovala a propadala až na nejnižší 3D hustotu, ve které ovlivňuje nás lidi na planetě Zemi.

Podle Ismaele Pereze bychom měli být během nejbližších pár tisíc let svědky absolutního pádu A.I a likvidaci jimi vytvořených „mrtvých“ vesmírů a tím tedy finálního konce duality.


Popsali jsme si základy vesmíru, hustot a vzniku duality. Nyní přejdeme do další fáze iluminátů.

Ilumináti:

Jak jsem popisoval největším nepřítelem všeho živého je A.I. Jak jsme se tedy dostali do bodu, ve kterém jako lidstvo nyní jsme? Kdo jsou to ti ilumináti / deep state / stínová vláda o které se všude mluví?

Ve vesmíru existuje obrovské množství rodů, které v různých galaxiích žijí. Pokud jsou to rody, které žijí v souladu se zdrojem a tím pádem žijí ve vyšších vibracích (hustotách), je jejich cílem harmonie, jednota a láska ve vesmíru ke všem živým bytostem.

Některé rody mohou bohužel sejít z cesty a být terčem A.I k naplnění jejich cílů.

V naší galaxii se jedná hlavně o tyto dva rody: Greys (šediváci – podle jejich vzhledu) a Reptiliáni.

Šediváci byli před dávnými časy rodem, který zlikvidoval svoji rodnou planetu jadernými zbraněmi. Zbytky populace vytvořily kolonie v jiných částech galaxie. Nemohou se dále rozmnožovat a lidi unášejí na experimenty, které by jim zajistili získat opět přirozenou reprodukci.

Reptiliáni jsou vyhlášeni svoji agresí a snahou dobývat mladé rody. Oba tyto rody jsou vzhledem k působení ve vesmíru nuceni existovat pouze v nejnižší 3D hustotě reality. Svým konáním mají nejnižší vibrace a nemohou ve vyšších hustotách existovat.

Dokáží se perfektně infiltrovat mezi stávající společnost a převzít vizuální vzhled.

Nejjednodušší unik před negativnímy rody a entitami je tedy povznést vědomí a vibrace na vyšší úroveň, kam oni nemohou.

Všechny lidské rody pocházejí ze souhvězdí Lyra. Jeden z nejvyspělejších rodů tzv. Seeders hledá obyvatelné planety ve vesmíru a pokládají tam život. Následně tento nový rod obdrží technologie pro svůj rozvoj (které jsou mnohem vyspělejší než ty naše) a žije si vlastním životem na konkrétní planetě.

Před cca 400 tis. lety se Reptiliánské rase podařilo technologicky přemoci původní obyvatele Země. Lidé stihli vyslat SOS signál do vesmíru, ale vzhledem k rozlehlosti vesmíru se podařilo zjistit jiným rodům o této skutečnosti pouze několik tisíc let zpátky.

V tomto boji pomáhá lidstvu Galaktická aliance, která je tvořena velkým množstvím rodů v této galaxii a pomáhá jim také Intergalaktická konfederace, která je nad nimi a tvoří zástupce z dalších jiných galaxií.

Galaktická aliance povolala své zástupce, aby lidstvu pomohla – Nikola Tesla, Ježíš Kristus a spousta dalších..

Nemohou ale fyzicky aktivně zasahovat a objevovat se, protože musí respektovat zákon svobodné vůle společnosti a existuje pravidlo aktivního nezasahování vyspělých rodů do rodů méně vyspělých, pokud si to nepřeje většina populace toho méně vyspělého rodu.

Momentálně se od cca 70-tých let na Zemi rodí duše velmi vyspělých lidských rodů, které se zde dobrovolně inkarnovaly, aby navýšily kolektivní vibrace společnosti a planety a samozřejmě byly také svědky naprosto fenomenálního vítězství světla proti temnotě.


Nyní žijeme v naprosto biblické době, kdy se společnost masivně probouzí a není už ochotna dále akceptovat tento otrocký systém vytvořený reptiliány a šediváky k zotročování lidstva (bankovní systém, média, náboženství apod. – viz. Hierarchie moci v sekci Informační zdroje).

Začínáme dosahovat potřebné kritické masy populace k zásadním celosvětovým a celospolečenským změnám. Ultimátním vítězstvím a osvobozením se je pak navýšení kolektivního vědomí lidstva a posunutí populace za hranice 3D hustoty do hustot 4D a 5D+

K tomuto kroku ale dojde pouze poté, co si to lidstvo jako společnost vybojuje. Pokud bychom toto vítězství dostali na zlatém podnose, tak bychom si ho nevážili a za pár stovek let bychom byli opět tam, kde jsme teď…

Navyšování individuálních vibrací (frekvence) lidí díky poznávání pravdy a změně myšlení a chování k přírodě a ostatním lidem samozřejmě také navyšuje globální vibrace planety Země. Tyto frekvence se dlouhá tisíciletí držely na úrovni 7,83 Hz, ale nyní dochází k masivnímu navyšování a souvisí to samozřejmě s probouzením celosvětové populace.

Existuje Schummanova stupnice, která měří frekvenci planety a lze ji sledovat např. zde:
http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Po navýšení kolektivního vědomí lidstva a pochopení skutečného původu lidského rodu, skutečné historie budeme konečně svobodní a získáme zpátky zatajované technologie, které jsme jako rod měli před zotročením ze strany reptiliánů a šediváků.

Momentální technologie, které jsou dostupné drtivé většině lidské společnosti, bych přirovnal na úroveň pravěku…


Po pádu dosavadního falešného bankovního systému, masivním Norimberském tribunálu, který odsoudí a popraví možná statisíce až jednotky milionů zrádců, kteří pro svůj vlastní prospěch, peníze a moc zaprodali svoji duší temnotě a postavili se proti lidstvu zavládne na Zemi konečně mír a harmonie.

První zásadní změnou bude samozřejmě uspořádání společnosti, které nebude tak neskutečně hierarchické, jako je doposud ale spíše plochého charakteru (jiné rody mají pouze jakousi radu starších tvořenou nejzkušenějšími a nejstaršími z nich, kteří v případě jednání v galaktické alianci zastupují hlas svého lidu v prostoru v případě rozhodování v oblastech, které jsou napříč více rody v galaxii, případně i mimo ni).

Druhou zásadní změnou bude spuštění finančního systému NESARA / GESARA, který se již roky připravuje a zajistí plošně celosvětové populaci dostatečné množství finančních prostředků bohatě postačující na důstojný život, aniž by přitom museli chodit do práce, která je nebaví a svazuje, aby pokryli základní životní náklady…

Finanční systém GESARA / NESARA bude řešení pouze na pár let (zmiňují 5-7 let). Po této době by lidstvo mělo samo pochopit, že tento systém dále nepotřebují a každý bude mít vše co k životu potřebuje.

Třetí a naprosto pro lidstvo zásadní krok je odhalení zatajovaných technologií pro společný blahobyt lidstva. Jedná se o více jak 6 tis. patentů, kdy doslova odhalení některých patentů zapříčiní pád celých mocenských struktur jako např. léčitelské postele medbeds vs farmaceutický průmysl.

Troufám si tvrdit, že za pár desítek let naši Zemi a společnost v ní nepoznáme 🙂

Další tisíce let si bude lidstvo z generace po generaci předávat informace o této době, kdy došlo k masivnímu odhalení a osvobození.

NÁSTROJE ILUMINÁTŮ KE KONTROLE SPOLEČNOSTI

SYMBOLIKA ILUMINÁTŮ

Převzato od Andrea Svobodová Křešová – stručný popis historie – období 2.světové války až doposud:

Kabala / Chazarská mafie se rozšířila z blízkého východu přes Vatikán a Anglii do USA (Hlavní tři centra jsou Vatikán, City of London a Washington D.C). Ovládla a prorostla celý svět. Drako-reptiliáni sídlící po dlouhá staletí na Antarktidě, během 2.svět. války navázali úspěšně spojenectví s fašistickým Německem a Němci tak získali nepředstavitelnou převahu exotických zbraní (bitva o Los Angeles 24-25.2.1942).

Po válce se nacisti díky svému nátlaku na amerického prezidenta přesunuli do USA, do nejmocnější země světa a založili tam NASA (Operace Paper clip – tajný přesun přeživších vrcholových nacistů do USA). Tito nacisti se dále rozlezli do CIA a dalších 3-letter agencies. _Nakonec USA podlehly a podepsaly taky dohody s drako-reptiliány a temnou flotilou. Eisenhower byl slabý, přemohli ho zednáři z Majestic 12, kteří dohody uzavřeli za jeho zády.

Planeta byla prodána za pár antigravitačních střepů nejnenasytnějším a nejkrutějším rasám ve vesmíru, rasám, které jsou považovány za parazitní, protože nic nevytvářejí, jen sají z ovládaných populací zdroje, pracovní sílu, lidskou krev a duše.

To se samozřejmě hodilo do krámu temným okultním organizacím, které pod příslibem nekonečné moci, peněz a všech možných požitků se velmi ochotně a aktivně podílely na infiltraci zrůd a bytostí s reptiliánskou duší do lidské společnosti, umožnili růst obchodu s lidmi (hlavně děti) pod záštitou humanitárních organizací fungujících v nekonečné řadě nesmyslných válečných konfliktů.

Umožnili nekontrolované množení nelidí, hybridů a tím i pozření všech vlád na celém světě ovládaných velice brzy těmito řízenými jedinci, ovládnutí massmedií, farmacie, školství a celá planeta se potáhla černým flórem, jak se psalo v pohádkách, když se v království usadil v jeskyni drak (drako-reptiliáni pod zemí). Galaktická federace (dále jen GF) přišla sice v roce 1953 varovat před tím, co bude následovat, protože se jednalo o tentýž scénář aplikovaný na stovkách jiných planet.

Pozemští lidé však byli ve fázi opojení mocí a vojenskou převahou. Z USA se skutečně postupně stal teroristický stát, který pod vlajkou svobody plenil svět. Ale totéž se dělo v mnoha jiných zemích světa, kam se rychle vyšplhali psychopaté jednající pod ochranou temných kultů a mocných mimozemských okupantů. I přesto v USA došlo k tomu, že část armády, která nechtěla nechat svět požrat temnotou a cítila jistou zodpovědnost za zachování této civilizace, začala spolupracovat s GF na odstranění drako-reptiliánů a všech temných kabal vládců, kteří se spojili s kabal / chazarskou mafií a rozlezli se jak rakovina do všech států a obsadili všechny vlády.

V USA, ale i jinde vznikly desetitisíce tajných podzemních základen, hybridizovalo se ve velkém, unášeli se lidé na jídlo, obchod s otroky, na výcvik do tajných vesmírných programů, vyvíjely se exotické zbraně, lidstvo se v dresu temné flotily a amerických tajných vesmírných programů pod názvem meziplanetární vojensko-průmyslový komplex (MICC) rozlezlo po celém vesmíru. Jen obyvatelstvu této planety to jaksi zapomněli sdělit…

V roce 2016 GF ve spolupráci s patrioty (bílými klobouky a pozitivními armádami) spustili desetiletí (ve spolupráci s GF a jejími mimozemskými vyslanci na zemi) připravovanou operaci bouře.

Zvolením Donalda Trumpa byla spuštěna největší operace v dějinách této planety na samostatné lidské odstranění mimozemské okupace a osvobození planety od otroctví a zatemnění mysli jejich obyvatel. Už to, že více jak 50% této planetu vůbec nevnímá, co se kolem děje a indicie toho, že se to masivně a velmi intenzivně děje, svědčí o hloubce a téměř beznadějnému udušení lidských schopností a vlastností daných genetickou výbavou.

Utlumeni genetickou manipulací, chemickými látkami, potravinami, systémem příkazů, zákazů, manipulativního programovacího školství, jedovatého farmaceutického průmyslu, massmédií, zábavním průmyslem vybaveným navíc technologicky na vymývání mozků a jejich přeprogramování k bezmezné poslušnosti a slepově / hluchotě, nesamostatnosti a bezbřehé závislosti na “vládcích” tohoto světa, vše mocně podpořeno babylonským peněžním systémem nekonečných dluhů, ze kterých se nejde nikdy vymanit.

Lidi, kteří začali probírat až teď, když už je akce v samém závěru, vítězném závěru, vůbec netuší, čím vším museli spojenci pod vedením USA projít, kolik lidských životů, amerických, ruských, indických, čínských a mnohých dalších včetně těch mimozemských bylo zmařeno.

Většina lidí si absolutně neuvědomuje neskutečnou hloubku, šířku a nekonečný rozměr této časové, duchovní, biologické, dezinformační a energetické války, která navíc nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, která probíhá za podpory všech zkorumpovaných a nelidských politiků za našimi zády, nad našima hlavama, pod našima nohama a uvnitř našich těl…

Ve spolupráci s USA a dalšími státy GF pomohla osvobodit Zemi od zlovolných ET’s. Teď nastavují pravidla další mírové spolupráce. USA má nejrozsáhlejší tajný vesmírný program a ostatní státy se postupně přidávají. Artemidiny dohody ze 13.10.2020 stanovují mírovou spolupráci spojeneckých vesmírných armád světa na mírovém využití planet naší Sluneční soustavy, jejich asteroidů a komet.

Lidstvu byla zpět předána Země a její měsíc, na který od 70.let temná flotila a drako-reptiliáni zakázali oficiální vstupy. Nikomu nepřipadá divné, že se do vesmíru (na měsíc) mohlo naposledy v roce 1973 a pak už ne, ačkoliv se technologie posunuly za tu dobu nesmírně dopředu…

Díky GF tady máme spoustu nových technologií, které pomohly zhroucení tohoto krutého nelidského systému. Lidé mají už dávno základny všude ve sluneční soustavě i jinde v naší galaxii. USA je země s nejsilnějším vojenským i mírovým vesmírným programem.

Spolupracuje úzce s mnohými jinými zeměmi. USA mají zdroje a mohou pomáhat ostatním. USA není teroristický stát, jen ho vedli terroristi, velmi velmi dlouhou dobu. Mnozí představitelé na straně všeobecného dobra lidstva, kteří se jeví jako negativní, mají svůj obraz vytvořený zkorumpovanými médii právě proto, aby jim lidé nevěřili, aby je nenáviděli a tím i ztráceli důvěru v aktivity GF.

Plán temných sil vychází evidentně dobře, protože většina populace buď neví, co se vlastně děje, anebo se zmítá v nerozhodnosti, na kterou stranu se má přiklonit. Někteří se chovají podle psychologicky doloženého Stockholmského syndromu – kdy týraná a násilím zadržovaná osoba si vytvoří vztah ke svému tyranovi a do krve jej brání před svými osvoboditeli…

Val Thor, člověk z Venuše, který částečně pracoval a byl zajat v 50-60.letech v Pentagonu na pomoc lidství trefně řekl: nelze osvobozovat otroky, jež se zuby nehty drží svých okovů. A je to krutá pravda, kterou vidíme všude kolem sebe…

Po zkušenostech GF z jiných planet vyplynulo, že všude tam, kde zasáhli a aktivně lidem pomohli, lidi zůstali pasivní a ztratili vůli bojovat za svůj život… Nechali situaci být s tím, že to za ně někdo jiný vyřeší…

Proto vše, co probíhá je záměrně směřováno a řízeno tak, aby lidstvo samo aktivně povstalo proti svým samozvaným elitářským psychopatům řídících tento otrocký phantom matrix.